Hoe werkt acupunctuur?

Situering van acupunctuur.

De invloed van de biomedische wetenschappen op traditionele geneeskunde is onmiskenbaar. In China is het zo dat westerse medici onderwijs krijgen in Chinese geneeskunde en omgekeerd krijgen ook de acupuncturisten scholing in de biomedische wetenschappen.

Het prikken van naalden  om het zenuwstelsel te gebruiken als informatiesysteem is reeds 2500 jaar oud. In de jaren 1940-1950 ontstond het idee om de manuele naaldtechnieken te vervangen door elektriciteit. Het belang van elektriciteit in de gezondheidszorg gaat terug tot Socrates (Griekenland). Medicatie speelt zijn biomedische rol in het doorspelen van info naar organen en hun functies. Acupunctuur en elektro-acupunctuur gebruiken de bio-elektrische snelweg zoals men reeds de geïmplanteerde microprocessoren en neurostimulatoren kent.

Hieronder staan de opgesomde effecten weergegeven waardoor de linken die er zijn tussen het prikken va neen acupunctuurnaald en het effect op het lichaam duidelijker worden.

Acupunctuur speelt in op onze informatiesnelwegen. Deze zijn ons bloed, ons cellulaire of lymfesysteem en het meest gekende: ons zenuwstelsel. Deze laatste willen we hierbij verduidelijken om de werking van acupunctuur begrijpelijker te maken en te staven. Er zijn vijf mechanismen binnen een neurologisch drieluik.

Vijf neurogene mechanismen:

  • Een lokaal effect
  • Een spinaal effect
  • Via het endogene opiatencircuit
  • Via het centrale zenuwstelsel
  • Neuromusculair effect

Endogeen opioïde circuit

Door de aanmaak van lichaamseigen opioïde peptiden die inwerken op de opioïde receptoren krijgt men een vermindering van het pijngevoel. Acupunctuur zorgt ook voor de aanmaak van beta-endorfines en serotonine (ons goed gevoel hormoon). 

Spinaal segmentaal effect

Ook ter hoogte van de segmentale dorsale hoorn worden onder invloed van acupunctuur oa serotonine, noradrenaline en enkephalines geproduceerd. Deze dragen allen bij tot een vermindering van de pijnsensatie. 

Lokaal effect

Het inprikken van naalden heeft een lokale invloed op onder andere de inflammatoire soep met Nerve Growth Factor, de witte en rode bloedcellen, histamine, glutamaat, serotonine, prostaglandinen en substance P.  Al deze stoffen zorgen lokaal voor een versneld opsporen van weefselschade, een verminderde lokale inflammatie en sneller lokaal herstellend effect.

Centraal zenuwstelsel

Door zijn invloed op het centraal zenuwstelsel werkt acupunctuur ook op de mentale gezondheid, ook de werking van het centrale autonome zenuwstelsel, de gekende as tussen schildklier, hypofyse, hypothalamus en bijnier wordt positief beïnvloed alsook het neuro-endocriene systeem.

Neuromusculair

Neuromusculaire connecties via anatomische motorpunten en pathologische triggerpunten maken het gebruik van naalden zeer nuttig in de orthopedie. De spanning en pijn vermindert ter hoogte van spieren en pezen.

Is acupunctuur wetenschappelijk verantwoord?

in België is acupunctuur terug te vinden met een aantal richtlijnen op www.ebmpractice.net, een consortium  van Belgische organisaties die Evidence-based Medicine (EBM) hoog in het vaandel dragen.

Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat acupunctuur een uiterst veilige techniek is wanneer deze wordt uitgeoefend door competente acupuncturisten. Meer en meer patiënten kiezen dan ook voor acupunctuur.

Wenst u een consultatie voor een acupunctuurbehandeling, boek dan een eerste afspraak via de contactpagina.

bron: ICZO