Acupunctuur bij burn-out

Wat is burn-out?

Burn-out kenmerkt zich door zowel lichamelijke , psychische als sociale klachten die gepaard gaan met een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk. Het is geen ziekte, maar een syndroom. Dat wil zeggen dat burn-out zich uit door klachten op verschillende vlakken. Het is een langzaam en sluipend proces.

Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Voor een groot deel wordt het veroorzaakt door persoonlijke factoren, aanleg en psychologische kenmerken. Burn-out is tevens een sociaal probleem, als gevolg van een hoge werkdruk, de organisatie van het werk en hiërarchische structuren.

Burn-out is niet hetzelfde als stress op het werk. Stress ontstaat wanneer een persoon zich probeert aan te passen aan zijn werkbelasting. Dit hoeft niet per se negatief te zijn. Burn-out daarentegen ontstaat wanneer aanpassing alleen niet volstaat, en de stresstoestand lange tijd aanhoudt. Depressie en burn-out overlappen elkaar gedeeltelijk, en burn-out kan een uitlokkende factor zijn in de ontwikkeling van depressie.

Hoe vaak komt het voor?

Men schat dat ongeveer 0,8% van de bevolking voldoet aan de criteria van burn-out. Dit is wellicht nog maat het topje van de ijsberg. Een deel van de werknemers vertoont vroege tekenen van burn-out zonder een gezondheidswerker te raadplegen. Ze proberen desondanks actief te blijven op de arbeidsmarkt.

Hoe kun je het herkennen?

Burn-out gaat gepaard met intense, overweldigende vermoeidheid, een cynische houding ten opzichte van het werk en een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk. Naast psychische klachten zoals concentratie- en geheugenproblemen, heeft de persoon met burn-out lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, spierpijn en slaapstoornissen. er kunnen ook problemen optreden op sociaal en relationeel gebied, zoals verhoogde prikkelbaarheid, neiging om drukte te ontvluchten en het gevoel minder goed te recupereren.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

De arts zal naar je verhaal luisteren en je bijkomende vragen stellen over je werk, relaties, gemoed, emoties en lichamelijke klachten. Op basis daarvan zal hij trachten in te schatten of er sprake is van burn-out. Bij twijfel kan hij je doorverwijzen naar een psychiater. Het onderscheid met een depressie is niet altijd eenvoudig te maken.

Wat kan je arts doen?

De behandeling wordt individueel bepaald. Die kan  stressmanagement, medicatie of psychotherapie omvatten. Goed slapen is essentieel. Interventies op de werkplek kunnen helpen om de hoeveelheid en belasting van werktaken bij te sturen. Dit is van cruciaal belang bij burn-out.

Psychische problemen, zoals depressie, worden actief behandeld. Als er binnen 1 à 2 maanden geen verbetering is of als de diagnose onzeker blijft, zal je arts je doorsturen voor een psychiatrische evaluatie.

Behandeling met acupunctuur

Meer en meer patiënten kiezen voor acupunctuur.

Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat bij een acupunctuurbehandeling uw gehele energiehuishouding verbetert, zult u zich snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mens.

Acupunctuur zorgt voor een duidelijke en evenwichtige balans in je lichaam.

Wenst u een consultatie voor een acupunctuurbehandeling? Boek dan een eerste afspraak via de contactpagina.

bron: ICZO