Acupunctuur bij vermoeidheid

Vermoeidheid

Iedereen kan zich moe voelen, hetzij na een lange werkdag, hetzij na een intense sportactiviteit. Moeheid hoeft daarom niet per se abnormaal te zijn. Het is een signaal van je lichaam dat je nood hebt aan een vorm van herstel. Dit herstel kan zowel psychisch als fysiek zijn.

Soms gaat moeheid ook gepaard met andere symptomen en heb je het gevoel dat er meer aan de hand is. ziekten, maar ook het herstel na een ziekte, kunnen leiden tot uitputting of een algemeen gebrek aan energie. Bij sommige ziekten is moeheid het eerste of zelfs enige symptoom.

Enkele vaak voorkomende ziekten die vermoeidheid veroorzaken zijn: schildklieraandoeningen (een te traag of te snel werkende schildklier), diabetes, nierziekten, bloedarmoede, infecties (bv. klierkoorts, HIV-virus, ziekte van Lyme), hartfalen, neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en dementie, fibromyalgie, leverziekten, kanker, ...
Ook sommige geneesmiddelen kunnen vermoeidheid in de hand werken. Bijvoorbeeld antidepressiva en sommige pijnstillers. Overgewicht (obesitas), longziekten zoals astma en chronische bronchitis, slecht slapen, snurken en slaapapneu kunnen eveneens moeheid overdag veroorzaken, net als werkomstandigheden, zoals ploegenarbeid of lange werkdagen.

Bij normale veroudering daalt het prestatievermogen met de leeftijd. Wanneer je sneller vermoeid bent dan je leeftijdsgenoten, dan kan dit wijzen op een bijkomende aandoening.

Burn-out:
Burn-out en overspannenheid zijn aandoeningen die vaak gepaard gaan met toenemende uitputting. Dan ben je niet alleen vermoeid op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk vlak.

Overspannenheid en burn-out zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Burn-out ontstaat wanneer langdurige blootstelling aan stress het evenwicht tussen je draagkracht en je draaglast aantast. Stress is eigenlijk een aanpassing van je lichaam op een belasting, wat dus niet volledig negatief is. Als die aanpassing echter niet volstaat, kun je een burn-out krijgen. Burn-out is meestal niet het gevolg van veel werk, maar wel van een slechte controle over de stress en de druk (door bijvoorbeeld deadlines of een slechte relatie met uw leidinggevende) die je werk met zich meebrengen en van werk dat je niet ligt.

Een burn-out en een depressie kunnen soms sterk op elkaar lijken. Bij een burn-out kun je nog genieten van dingen buiten de werksfeer, wat bij een depressie niet het geval is.

De oplossing kan liggen in een beperking van je taakbelasting op het werk. Bespreek dit met je arts.

Chronisch vermoeidheidssyndroom of CVS:

Sinds 2015 spreekt men officieel niet meer van CVS, maar systemische inspanningstollerantie (SEID). Het is een complexe  problematiek waarover heel wat discussie is, zowel over het bestaan van de aandoening als over de aanpak ervan. Het syndroom wordt almaar meer erkend.

Men kan de diagnose van SEID pas stellen als een persoon voldoet aan een aantal criteria.

  • Zeer erge vermoeidheid die meer dan 6 maanden duurt, die nieuw is of een duidelijk begin kent, niet veroorzaakt wordt door overmatige inspanning of niet verlicht wordt door rust. De persoon ondervindt hierdoor aanzienlijke problemen om nog deel te nemen aan beroeps-, sociale of persoonlijke activiteiten.
  • Onaangename gevoel na fysieke activiteit
  • Niet-verkwikkende slaap

De persoon kan daarnaast last hebben van concentratie- en geheugenproblemen. De symptomen kunnen overigens verergeren in rechtstaande positie.

Behandeling

De oorzaak is niet altijd goed gekend. Er bestaan meerdere theorieën, maar geen enkele is duidelijk bewezen. Mogelijk is SEID te wijten aan een eerder doorgemaakte infectie waarvan men niet goed is hersteld en/of aan een verstoorde hormoonbalans.

Ook psychosociale factoren spelen een belangrijke rol. De behandeling bestaat onder andere uit cognitieve gedragstherapie en medicatie. Geneesmiddelen zijn meestal weinig of niet doeltreffend, vitaminen en andere voedingssupplementen evenmin. Geneesmiddelen kunnen daarentegen wel belangrijke bijwerkingen hebben. Bij een flink aantal personen verdwijnen de symptomen met de tijd.

Blijvende lichamelijke activiteit heeft een gunstige invloed op de vermoeidheid.

Behandeling met acupunctuur

Meer en meer patiënten kiezen dan ook voor acupunctuur als aanvullende behandeling.
Acupunctuur beperkt zich niet tot het behandelen van één soort vermoeidheid. Zowel geestelijke als lichamelijke vermoeidheid kunnen met acupunctuur worden behandeld. Bij vermoeidheid is er sprake van een energiestroom verstoring, die met acupunctuur kan worden hersteld, dit bij beide oorzaken.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur onder andere het cortisolniveau kan beïnvloeden. Door het verlagen van de hoeveelheid stresshormonen kunnen diverse processen in je lichaam weer normaler gaan verlopen. Ook kan het de aanmaak van lichaamseigen stoffen zoals serotonine beïnvloeden. Hogere niveaus hiervan kunnen zorgen voor meer rust, een betere slaapkwaliteit en mentaal sterker worden.

Wenst u een consultatie wegens vermoeidheidsklachten, boek dan een eerste afspraak via de contactpagina.

bron: ICZO