Acupunctuur bij heesheid - stemproblemen

Wat is heesheid?

Heesheid, schorheid, de stem kwijt zijn, … Het zijn allemaal synoniemen. Er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk, zoals aangeboren zwakheid van de stembanden, conditie en leeftijd, stress, emoties en hormonale veranderingen, medicijngebruik, … . De bouw van het strottenhoofd, de kwaliteiten van de stem en het stemgebruik zijn daarnaast bij iedereen verschillend.

Het stemgeluid ontstaat in het strottenhoofd (adamsappel). Daarin bevinden zich 2 stembanden, ongeveer 1,5 cm lang bij vrouwen en 2 cm lang bij mannen. Deze stembanden gaan uit elkaar tijdens het ademen en gaan trillen als ze tegen elkaar worden bewogen. Zo ontstaan er geluidsgolven in de uitgeademde lucht: het stemgeluid. Dit stemgeluid varieert door tal van spierbewegingen in het strottenhoofd. Zo zorgt bijvoorbeeld het aanspannen van de stembanden voor een hogere toon, goed te vergelijken met een gitaarsnaar.

Oorzaken van stemstoornissen:

Vroegtijdige herkenning van de aard van stemklachten kan van groot belang zijn. Daarom wordt bij heesheid die langer dan 3 weken duurt een onderzoek van de stembanden aanbevolen.
Voorbeelden van stemstoornissen zijn:

 • Infectie: Door verkoudheid kunnen de stembanden rood en gezwollen raken. Gelukkig gaat dat meestal vanzelf over. Het is belangrijk om de stem in zo’n periode niet te veel te belasten.
 • Verkeerd stemgebruik: stemmisbruik kan irritatie van de stembanden veroorzaken. Denk daarbij aan schreeuwen en veelvuldig keelschrapen. Een logopedist kan door middel van adviezen en oefeningen bijdragen aan een juiste stemtechniek.
 • Stembandkanker: door te roken raken de stembanden geïrriteerd en verdikt. Dit kan tot een verzwakking ven de stem leiden. In enkele gevallen kan een kwaadaardige verdikking (stembandkanker) ontstaan.
 • Verlamming: als een van de stembanden verlamd is sluiten de stembanden niet goed. Dit heeft een zwakke, hese stem tot gevolg.
 • Stembandpoliep: dit betreft een goedaardige, meestal eenzijdige zwelling van de stemband die dikwijls door overbelasting ontstaat. Behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de poliep en logopedie om een nieuwe poliep te voorkomen.
 • Stembandknobbeltjes: ook wel zangersknobbeltjes genoemd. Deze ontstaan door chronische overbelasting van de stem tijdens spreken, schreeuwen of zingen. Behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de knobbel en/of logopedie om een nieuwe knobbel te voorkomen.

Hoe stelt de arts de aandoening vast?

Bij het onderzoek door de NKO-arts wordt naar de neus en keel gekeken en vindt een controle plaats van de stembanden. Dit wordt uitgevoerd door middel van een laryngoscopie: met een dun slangetje kan via de neus goed zicht verkregen worden op de stembanden.

Wat kan u zelf doen?

 • Beperk de stembelasting en neem voldoende stemrust
 • Vermijd roepen, schreeuwen en gillen
 • Stop met kuchen, schrapen en hoesten
 • Drink voldoende water en stoom regelmatig
 • Adem zoveel mogelijk door de neus
 • Vermijd fluisteren
 • Beperk het gebruik van cafeïne en alcohol
 • Stop met roken
 • Houd de luchtvochtigheid in de gaten.

Behandeling met acupunctuur:

Ter ondersteuning van de behandeling bij de logopedist kan u ook terecht bij de acupuncturist. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten die naast therapie bij de logopedist ook acupunctuurbehandeling volgen niet alleen sneller van hun klachten verlost zijn, ook de kwaliteit van leven verbeterd en eventuele morfologische anomalieën (bijvoorbeeld stembandknobbels) verdwijnen ook sneller.

Meer en meer patiënten kiezen voor acupunctuur.
Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat bij een acupunctuurbehandeling uw gehele energiehuishouding verbetert, zult u zich snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mens.

Acupunctuur zorgt voor een duidelijke en evenwichtige balans in je lichaam.

Wenst u een consultatie voor een acupunctuurbehandeling? Boek dan een eerste afspraak via de contactpagina.

Bronnen:
ICZO
MMC
Edwin Yiu et al. A randomized treatment-placebo study of the effectiveness of acupuncture for benign vocal pathologies; 2004; Journal of voice, 20(1):144-56
Edwin Yiu et al. Is acupuncture efficacious for treating phonotraumatic vocal pathologies? A randomized control trial; 2017; Journal of voice, 30(5):611-20